Confirmat: Les farmàcies ja podran vendre online

Les farmàcies amb logotip europeu de venda online podran dispensar medicines ‘no subjectes a prescripció mèdica’.
La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, ha anunciat aquest dijous que la xarxa de farmàcies amb el logotip europeu de venda per internet de medicaments “no subjectes a prescripció mèdica” estarà en funcionament en els primers mesos de 2015.
Mato i la presidenta del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, Carmen Peña, han inaugurat aquest dijous una jornada tècnica sobre la proposta de desenvolupament de l’Acord del Ministeri amb el Consell General de Col·legis Generals de Farmacèutics, signat el 6 de novembre de 2013.
La Comissió Europea va aprovar la setmana passada el reglament que regula el logotip comú que permetrà identificar les pàgines web de les farmàcies que embenen medicaments a la xarxa.
Segons informa l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), a Espanya “només es podran vendre mitjançant aquest sistema medicaments que no requereixin recepta mèdica”.
L’Aemps i les comunitats autònomes estan treballant de forma coordinada per a l’engegada d’un sistema pel qual les autoritats sanitàries facilitaran a cada farmàcia -si s’accepta la seva sol·licitud- un codi únic encapsulat amb el logo, que haurà d’incloure’s a la seva pàgina web.
Les autoritats nacionals de medicaments, juntament amb les autonòmiques, hauran de desenvolupar les pàgines web amb les garanties necessàries perquè els usuaris puguin verificar fàcilment l’autenticitat del logotip comú.
L’Aemps recorda que els medicaments que se subministren a través de pàgines il·legals tenen riscos greus per a la salut, doncs manquen de les garanties de qualitat, seguretat i eficàcia i d’informació correcta.
Mato ha destacat el paper dels farmacèutics en el seguiment del pacient crònic i polimedicat i en l’ús raonable i responsable dels medicaments.
La ministra ha assegurat que tots els agents del sistema treballen amb el propòsit de fer realitat la “medicina personalitzada”, amb cada pacient en el centre de l’atenció.
Ha esmentat el repte de l’envelliment de la població, que requerirà “una combinació eficaç” dels serveis sanitaris i dels socials.
“El sistema sanitari, ara més que mai, ha d’abordar la seva continuïtat amb l’atenció social; això requereix reformes organitzatives que permetin oferir l’atenció integral que demanden els ciutadans”, ha dit.
També ha destacat l’aplicació de les noves tecnologies a les targetes sanitàries comunes interoperables, la història mèdica digital, doncs 20 milions de persones disposen ja d’informació clínica compatible, i l’expedició de receptes electròniques en el 77 per cent dels casos.
Peña, al seu torn, ha subratllat la importància d’una professió farmacèutica enfocada al pacient, perquè el sistema sanitari sigui de qualitat i sostenible.
Malgrat les dificultats econòmiques i les incerteses, ha dit, els farmacèutics han romàs sempre al costat dels pacients amb un bon servei, prestat en 21.000 establiments i per 44.000 professionals.
La política farmacèutica és molt més que el control de la despesa pública, ha assenyalat, doncs ha de reconèixer la participació activa d’aquests professionals en col·laboració amb la resta del personal de la sanitat.
Entre els punts de desenvolupament de l’acord citat, es reconeix al farmacèutic com a agent actiu en tots els àmbits sanitaris, l’adquisició de noves competències professionals, l’atenció integral dels pacients majors crònics i *polimmedicados, la regulació de la prestació assistencial farmacèutica domiciliària i sociosanitària i la creació d’una xarxa de farmàcies sentinella per prevenir els errors de medicació.

Imatge d’arxiu. / EFE
Font: La Gaceta / EFE

Jordi Font de Mora Carreras (113 Posts)

Más de 30 años trabajando en el sector de la publiciad y el marketing, diplomado en emarketing, ecommerce y community management. Desde 2013, realicé un proceso de adaptación de mis conocimientos para poder atender a todas las nuevas necesidades que cualquier oficina de farmacia va a precisar en Marketing Digital, Redes Sociales y Transformación Digital del sector farmacéutico.


Jordi Font de Mora Carreras

Más de 30 años trabajando en el sector de la publiciad y el marketing, diplomado en emarketing, ecommerce y community management. Desde 2013, realicé un proceso de adaptación de mis conocimientos para poder atender a todas las nuevas necesidades que cualquier oficina de farmacia va a precisar en Marketing Digital, Redes Sociales y Transformación Digital del sector farmacéutico.

Leave a Reply