Dubtes d una farmacia online

Farmàcia en Internet Per què? I Per a què?

Molt s’està parlant últimament sobre la conveniència o la rendibilitat de tenir un canal de venda online en una farmàcia. És clar que ningú va a garantir l’èxit d’aquesta eina, com ningú podrà garantir l’esdevenir d’una farmàcia en el futur, amb tots els canvis i noves lleis nacionals o europees, que s’estan introduint en el dia a dia del món de la farmàcia. No obstant això, des de la meva opinió com a professional de l’emàrqueting, puc oferir alguna llum a les preguntes anteriorment plantejades:Per què una farmàcia en Internet?

Perquè és un canal addicional de servei als nostres clients habituals, sense la restricció d’horaris i amb la certesa que nostra medicació estarà llista al moment que decidim passar a recollir-la, si no optem al fet que ens la enviïn a casa o al treball.

Perquè ens permetrà ampliar àrees d’influència, allà on uns altres no ho creen necessari

Perquè ens permetrà arribar a pacients que no haurien vingut personalment a la farmàcia, per llunyania, voluntat o simplement problemes de mobilitat

Perquè ens permetrà crear imatge de marca.

Par a qué un ecommerce de farmàcia?

Doncs per les mateixes raons que; Per a què un robot?, Per a què posar una farmàcia en una població de 600 habitants?, Per a què pagar alts lloguers en carrers de màxima afluència?,…

Doncs tot té una raó, i aquesta finalment no és una altra que generar uns ingressos coherents al model de negoci triat.

S’amortitzarà el cost d’una farmàcia online? Doncs hi haurà farmàcies que no solament amortitzaran, si no que guanyaran un volum de negoci francament interessant, no obstant això hi haurà farmàcies que pràcticament solament els servirà de presència corporativa que ja és molt, a vistes del que ocorre avui que pràcticament cap farmàcia comunica bé, qui és, on està i què ofereix, a través del món online.

Jordi Font de Mora Carreras (113 Posts)

Más de 30 años trabajando en el sector de la publiciad y el marketing, diplomado en emarketing, ecommerce y community management. Desde 2013, realicé un proceso de adaptación de mis conocimientos para poder atender a todas las nuevas necesidades que cualquier oficina de farmacia va a precisar en Marketing Digital, Redes Sociales y Transformación Digital del sector farmacéutico.


Jordi Font de Mora Carreras

Más de 30 años trabajando en el sector de la publiciad y el marketing, diplomado en emarketing, ecommerce y community management. Desde 2013, realicé un proceso de adaptación de mis conocimientos para poder atender a todas las nuevas necesidades que cualquier oficina de farmacia va a precisar en Marketing Digital, Redes Sociales y Transformación Digital del sector farmacéutico.

Dubtes d una farmacia online

Leave a Reply